Yaşanabilir bir çevre için!

Yaşanabilir Bir Çevre İçin Mücadele Ediyoruz!

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
-T.C.Anayasası 56.Madde

Misyonumuz

Misyonumuz; gelecek nesillerimize sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre inşaa etmektir. Yaşanabilir bir çevre için her geçen gün çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Yaşanabilir bir çevre için mücadele eden derneğimiz, doğayı ve çevreyi korumak adına çalışmalar yürütmektedir. Amacımız, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesini sağlamaktır. Düzenlediğimiz etkinlikler ile binlerce insana farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz.

Yaşanabilir bir çevre için!

Yaşanabilir Çevre - Sürdürülebilir Dünya!

Yaşanabilir Çevre derneği, 2023 yılının ilk çeyreğinde gün geçtikçe artan hava, toprak ve su kirliliği başta olmak üzere çevremizi daha yaşanabilir hale getirmek ve korumak amacı ile kurulmuştur.

Son Haberler

Ne Yapıyoruz?

Mücadele Ettiğimiz Sorunlar

Hava Kirliliği

Hava kirliliği, fosil yakıt kullanımı, endüstriyel faaliyetler, araç trafiği ve tarım gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan çevre sorunudur.

Toprak Kirliliği

Toprak kirliği, insan faaliyetleri sonucu toprağın doğal yapısının bozulması ve zararlı maddelerin birikmesiyle oluşan bir çevre sorunudur.

Su Kirliliği

Su kirliliği, insan faaliyetleri sonucu su kaynaklarının bozulması ve zararlı maddelerin suya karışması sonucu oluşan bir çevre sorunudur.

Faaliyet Alanlarımız

Atık Yönetimi

Çevrenin korunması için atıkların yönetimi çok önemlidir. Derneğimiz, atık yönetimi hakkında farkındalık yaratmak ve toplulukta sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını teşvik etmek için çalışmaktadır.

Doğa Koruma

Derneğimiz, çevredeki doğal alanları ve biyolojik çeşitliliği korumak için doğa koruma projeleri yürütmektedir. Bu projeler arasında habitat restorasyonu, doğal alanların yeniden yeşillendirilmesi, ve tehdit altındaki türlerin korunması yer almaktadır.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, çevrenin korunması için en büyük tehditlerden biridir. Derneğimiz, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için kampanyalar düzenlemektedir.

Eğitim ve Farkındalık

Derneğimiz, çevre konusunda eğitim ve farkındalık yaratmak için çalışmaktadır. Bu faaliyetler arasında seminerler, atölyeler, doğa yürüyüşleri ve topluluk etkinlikleri yer almaktadır.

Su Kaynaklarının Korunması

Derneğimiz, su kaynaklarının korunması için çalışmaktadır. Bu faaliyetler arasında su tasarrufu kampanyaları, su kalitesi izleme çalışmaları ve su kaynaklarının korunması için projeler yer almaktadır.

Yeşil Enerji

Derneğimiz, toplulukta yeşil enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Bu faaliyetler arasında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi yer almaktadır.

İletişim formu

Bize Ulaşın

Yaşanabilir Bir Çevre İçin
Mücadeleye Katıl!