Blog

Su Kirliliği

Su Kirliliği Nedir?

Su kirliliği, suyun doğal kalitesinin insan faaliyetleri nedeniyle bozulmasıdır. Bu bozulma, su kaynaklarına atılan atıklar, kimyasallar ve diğer kirleticiler nedeniyle gerçekleşir. Su kirliliği, dünya genelinde

Hava Kirliliği

Hava Kirliliği Nedir?

Hava kirliliği, atmosferdeki havanın zararlı kirleticiler veya partiküller tarafından kirlenmesidir. Hava kirliliği, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için sağlık riski oluşturabilen birçok farklı bileşeni içerebilir. Bu

Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği Nedir?

Toprak kirliliği, insan faaliyetleri sonucu toprağın içindeki doğal bileşenlerin yapısının bozulması veya yabancı maddelerin toprağa karışması sonucu meydana gelen bir çevre sorunudur. Toprak kirliliği, birçok